Ovládání

Způsoby zadávání podmínek pro vyhledávání

Znaková pole * , % zastupuje více znaků
  ? , _ zastupuje jeden znak
  | výčet hodnot (bez použití *)
  = rovno (pokud je zadáno pouze = znamená to "není vyplněno")
  ! před podmínkou obrací smysl podmínky
  < , > menší než, větší než
Číselná a datová pole | , = , ! , < , > stejná funkce jako u znakových polí
  : interval hodnot včetně krajů