Úlohy v novém vzoru v EIS Magion :

 

Jsou to všechny číselníky Ekonomiky s výjímkou číselníků Skladů a Majetku.

 

Základní principy.

 

Zmizely tyto volby ( nahrazeny novou obsluhou)  - původní možnosti :

 

 

Přibyly tyto nové možnosti :

 

Obecné principy práce

V seznamu lze označovat záznamy prostředky windows (CTRL, SHIFT). Znamená to, že z vybrané množiny záznamů si označíme ještě menší podmnožinu. (Pokud budou v seznamu označeny záznamy, bude operace Graf pracovat s množinou označených záznamů ).

 

Nastavování zobrazovaných sloupců a třídění :

 

Jenoduché třídění dle jednoho klíče

Kliknutím na hlavičku sloupce v sezanmu vybraných záznamů se položky seznamu setřídí – jedním klikem vzestupně, druhým klikem sestupně.

 

Třídění dle více klíčů a nastavení zobrazovaných sloupců

Po výběru záznamů do seznamu lze stiskem Pravého tlačítka myši vyvolat toto menu :

 

Ve volbě Volby lze nastavovat

Tato volba nahrazuje původní možnosti :

 

 

Přesun položek mezi okny Dostupné sloupce a Sloupce ke třídění ( zobrazení ) se provádí prostřednictvím šipek.

 

Uložení zvoleného nastavení

 

Tato volba nahrazuje původní možnosti :

Okno, Uložení stavu okna.

 

Uložení nastavení se provádí :

 

Tisk vybraných záznamů

Ve volbě Tisk lze tisknout Seznam vybraných záznamů (či položkami vybranými ze seznamu označením). V tisku se automaticky optimalizuje velikost písma a šířka sloupců.

 

Tato volba nahrazuje původní možnosti

Nástroje-tisk vybraných záznamů.

 

Export vybraných záznamů

Ve volbě Export lze provádět export dat ze seznamu (či položkami vybranými ze seznamu označením) do definovaných formátů.

 

Grafy z označených položek seznamu

Ve volbě Graf lze definovat zobrazení grafu nad položkami seznamu (či položkami vybranými ze seznamu označením).

 

Volba zobrazovaného roku ve Funkcích

Změna roku se provádí ve volbě Funkce :